2023 Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Hapis Durumları

  • Anasayfa
  • Blog
  • 2023 Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Hapis Durumları
Alkollü araç kullanma, limitleri ve tolerans değerleri farklı olabilmekle birlikte her ülkede kanunen yasaklanmış fiillerdendir.

Ülkemizde de bu durum 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri çerçevesinde cezalandırılır. Hali hazırda yürürlükte bulunan tarifeler doğrultusunda özel araç sürücülerinin 0.50, diğer araç sürücülerinin 0,21 promil değerinin üzerinde alkol alarak araç kullanması halinde cezai işlem uygulanmaktadır.

Her yıl yeniden değerleme oranı ile belirlenen alkollü araç kullanma cezası 2023 yılı için 4.064 lira tutarındadır. Bu miktar aynı fiili ilk kez işleyenler için uygulanacak değeri gösterir. Tekrarlayan durumlarda ceza miktarı da artış gösterir. Kanunen belirlenen limitleri aşacak şekilde alkollü olarak araç kullanan sürücüler sadece para cezası ödeyerek kurtulamaz. Birinci defa alkol sınırının üzerinde yakalanan kişinin ehliyetine 6 ay süre ile el konur.

4-1703502927

Alkollü Araç Kullanma Cezası Olarak Hapis Yatma Durumu

Alkollü araç kullanma cezası için sadece parasal bir tutardan söz etmek doğru değildir. Alkol etkisi altında araç kullanmanın risklerini göz önüne alan kanun koyucu diğer kural ihlallerinin aksine para cezasına ilave olarak ehliyeti geri alma ve Türk Ceza Kanunu hükümleri doğrultusunda yargılanma hükmü getirmiştir. 1 defa alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararları kişinin alkol etkisi altında diğer insanlara vermesi muhtemel zararlara yönelik olmaktadır.

Aynı şekilde 2 defa alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararları ve 3 defa alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararları da alkol veya uyuşturucu etkisinde olmasına rağmen araç kullananların hapis cezası almasına yönelik olmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlıklarına yönelik tehlike arz edecek şekilde kullananların 3 aydan 2 yıla kadar süre ile hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörür.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48. maddesinde 1.00 promilin üzerinde alkol tespit edilen sürücülerin diğer cezaların yanında Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi hükümleri ile yargılanması hükmünü amirdir. Kazaya karışılması durumlarında özel taşıt sürücüleri için 0.50 promilin üzerindeki alkol oranı hapis cezası ile yargılanmanın yolunu açar. Kaza durumlarında geçici araç temini konusu sigorta genel hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gereken bir husustur.

2-1703502938

2023 Alkollü Araç Kullanma Cezası Miktarları

2023 alkollü araç kullanma cezası miktarları Karayolları Trafik Kanunu’nda belirlenmiş tutarların yeniden değerleme oranı ile çarpılması sonucunda elde edilmiştir. Her bir kural ihlaline ait ceza miktarı bu şekilde her yıl yeniden değerleme oranı çerçevesinde güncellenir.

1. Defa Alkollü Araç Kullanmanın Cezası
Yukarıda izah edilen şekilde 1. defa alkollü olarak araç kullanırken yakalanacak sürücülere 4.064 lira para cezası uygulanır ve kişinin ehliyetine 6 ay süre ile el konulur. Böylelikle sürücü kendi sınıfı ya da diğer sınıflarda araç kullanmaktan yani trafikten men edilmiş olur.

2.Defa Alkollü Araç Kullanmanın Cezası
Kanında alkollü araç kullanma sınırı üzerinde promil değeri tespit edilen ve bu şekilde 2. defa yakalanan sürücüler için 2023 yılında uygulanacak para cezası 5.096 liradır. Suçun tekrar edilmiş olması göz önüne alınarak bu kez ehliyetine 2 yıl süre ile el konur ve şahıs trafikte araç kullanmaktan men edilir.

3. Defa Alkollü Araç Kullanmanın Cezası
3. defa alkollü olarak araç kullanırken yakalanan kişinin ehliyetine 5 yıl süre ile el konulur ve süre sonunda yeniden alabilmesi için psikiyatrik ve psikoteknik testleri geçmesi gerekir. 3. defa alkollü olarak araç kullanılması durumunda kişiye 8.190 lira tutarında para cezası uygulanır.

4. Defa Alkollü Araç Kullanmanın Cezası
4 defa alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararları ve 5.kez alkollü araç kullanma cezası alan kişiler için verilecek idari para cezaları 3. defa alkollü olarak araç kullananlar ile aynı olacak şekilde 8.190 liradır. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içerisinde yapılan ihlallerin değerlendirilmesi ile tekrar sayısına ulaşılır.

1-1703502945

Alkollü Araç Kullanımındaki Sınır Değerler

Alkol ile ilgili sınır değerlerden söz ederken tüm araç kategorilerinin aynı sınır değerlere tabi olmadığını belirtmek gerekir. Bu doğrultuda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu araçları hususi araçlar ve diğerleri şeklinde sınıflandırmaya tabi tutar. Sınır değerleri hususi araçlar için ve diğer araçlar için şeklinde tanımlamak gerekir.

Hususi araç sürücüleri için sınır değer 0.50 promil alkol olarak belirlenmiştir. Kanında bu değerin üzerinde alkol tespit edilen hususi araç sürücüleri cezai işleme maruz kalır. Bu değer aşılmış iken kazaya karışılması halinde Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi hükümleri uyarınca ceza davası açılır.

Hususi olmayan araç sürücüleri için sınır değer ise 0.21 promil olarak belirlenmiştir. Kanında bu değerin üzerinde alkol tespit edilen araç sürücüleri için Karayolları Trafik Kanunu’nun öngördüğü cezalar uygulanır. Ayrıca kanında bu değerin üzerinde alkol varken kaza yapan kişiler de yine ceza davasına muhatap olacaktır.

Yapılacak kontrollerde 1.00 promil değerin üzerinde alkol tespit edilen sürücüler hakkında kaza yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda dava açılır. Yargılama sonucunda ilgililerin hapis cezası ile karşılaşması da mümkün olabilmektedir. Ehliyetsiz alkollü araç kullanma cezası olarak kanunda her iki fiile karşılık gelen cezalar ayrı ayrı uygulanır. 

Hapis Cezası Verilen Alkollü Araç Kullanma Durumları

Yukarıda konular içerisinde yer alan ve alkollü araç kullanımı halinde hapis cezasına varan müeyyideler gerektiren durumları burada topluca ifade etmek yerinde olabilir. Bu çerçevede aşağıdaki durumlarda Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesinde ifade edildiği üzere araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde kullanan kişiler üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  1. Yapılan ölçümlerde kanında 1.00 promilin üzerinde alkol tespit edilen taşıt sürücüleri,
  2. Alkollü araç kullanma hapis cezası kapsamında 0.50 promilin üzerinde alkol ile kaza yapan sürücüler,
  3. Alkollü araç kullanma ceza sınırı 0.21 promil olan ve kazaya karışan diğer taşıtların sürücüleri

Alkollü araç kullanma ehliyete el konulması ve idari para cezasına ilave olarak öngörülen hapis cezaları sürücülere yöneliktir. Reşit olan kişilerin alkollü araç kullanma cezası ruhsat sahibi ile ilgili olmayacaktır. Son söz olarak oto kuaför hizmeti konusunda benzersiz avantajlar sunan Alvin Oto ile mutlaka tanışmanızı öneriyoruz.


Whatsapp
Whatsapp