• Anasayfa
  • İnternet Sitesi Aydınlatma Metni
İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu ALYA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

ALYA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya “Şirketimiz” olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz.

Şirketimiz İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 755317 No ile kayıtlı olup Mersis No: 0068065792300001 Merkez adresimiz RASİMPAŞA MAH. ELMALI ÇEŞME SOKAK NO: 17, Vergi Numaramız BOĞAZİÇİ KURUMLAR VKN : 0680657923 İnternet sitemiz www.alvinoto.com.tr ‘dir. Antalya showroom AKDENİZ BULVARI SARISU MAH. NO:308 KONYAALTI/ANTALYA adresinde faaliyet göstermektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. Maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri ürün ve hizmetlerimizden faydalanmak üzere Şirketimize başvurmanız, bunlardan faydalanmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

İşbu metinde yer alan bilgiler konusunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

2.Hangi Kişisel Verilerinizin Alındığı ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Alya (Alvin Oto) olarak tarafımızdan ürün ya da hizmet alımı için başvurduğunuzda bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız;

Kimlik bilgileriniz; İletişim bilgileriniz; Finans verileriniz; Satın aldığınız araca ilişkin fatura, ruhsat, marka, model, şasi numarası, plaka,fatura/satış bedeli, kasko bilgileri ile alışverişe dair verileriniz dahil müşteri işlem ve pazarlama verileriniz; Sosyal medya hesapları ve/veya elektronik sistemler üzerinden iletişim sağlanması halinde işlem güvenliği verileriniz; Fiziksel mekan güvenliği verileriniz; iş, meslek bilgileriniz (temel çalışma şekliniz, mesleğiniz, sektör ve işyeri bilgileriniz), Hukuki işlem verileriniz; Görsel ve işitsel verileriniz; Sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileriniz; bazı özel nitelikli kişisel verilerinizden olan sağlık verileriniz ile kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilen din ve kan grubu bilgileriniz ile varsa engellilik raporu ve bilgileriniz,

size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı KVKK başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde olmak üzere, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,Talep / Şikayetlerin Takibi,Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amacıyla ve bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır: 

Açık rızanız kapsamında (KVKK m.5/1): Bazı hallerde, kişisel verilerinizi ancak sizlerin konu hakkında açık rızanız olması durumunda kullanabiliriz. Bunların başlıcaları şöyledir:

1-Tüm kanallardan gelecek teklif, bilgi ve geri aranma talepleriniz için sizlere sunduğununuz iletişim kanallarından ulaşabilmemiz,

2-Kişisel verilerinizi müşteri/potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi, üyelik işlemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, kampanya, promosyon, yarışma, sadakat programı ve çekiliş gibi pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanmak

3- Kişisel verilerinizi size özel teklifler oluşturmak için kullanabilmek,

4- Dijital Kanallar ve Sosyal Medya Kanallarında reklam, tanıtım, pazarlama aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, talebiniz doğrultusunda irtibata geçilerek, talep edilen ürün veya hizmetle ilgili olarak her türlü iletişim ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi

5-Kişiselleştirilmiş reklamcılık uygulamaları amacıyla işlenmesi.

Her durumda, sizlerden açık rızanızı talep ettiğimiz alanlarda (tüm kanallar için), açık rızanın kapsamı ve amacı konusunda özelleştirilmiş metinler sunmakta ve işleme faaliyetlerimizi bununla sınırlı tutmaktayız.

Açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz.

Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi (KVKK m.5/2/c): Müşterilerimize sunmayı taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmemiz için birtakım kişisel verilerinizi işlemek zorundayız. Bunlar arasında, satış, ikinci el araç alım ve satım faaliyetleri, araç bakım, servis ve tamir faaliyetleri, takas hizmetlerinin gerçekleşmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgileri, araca ilişkin kayıt bilgileri gibi alınması) ve satış sonrasındaki hizmetlerimiz için gerekli bilgilerin alınması (araç bilgisi, plaka bilgisi, araca ait kullanım detayları bilgileri) doğrudan basılı form, fotokopi ya da doğrudan araç üzerinden alınması mümkün olabilmektedir.

Hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek (KVKK m.5/2/ç): Hizmetlerimizi yürütürken, birçok farklı mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorundayız. Özellikle, tüketici mevzuatından kaynaklanan, bir sözleşme kurulması ve muhafazası, satış, ikinci el araç alım ve satım faaliyetleri, takas hizmetleri ve servis,bakım,tamir hizmetlerine dair bilgilendirme yapılması, satış sonrası destek hizmetleri sunulması, gerektiğinde assistans hizmetleri ve ikame araç sunulması, ürün güvenliğine ve servis durumuna ilişkin kayıt açılması, duyuru ve bilgilendirme yapılması amacıyla araç, kimlik ve iletişim bilgileriniz; mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde başta fatura oluşturma ve muhafazası olmak üzere kimlik, iletişim ve finansal bilgileriniz; sigorta ile ilişkili süreçlerde mevzuat uyarınca muhafazası ve paylaşımı mecburi olan bilgilerinizin kullanılması mümkün olabilmektedir. Ek olarak, sizlerden gelen şikayetlerin fiziki, çağrı, dijital ve sosyal medya kanallarından alınması ve yönetilmesi de anılan kapsamda hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamındadır.

Şirketimizin meşru menfaatleri uyarınca (KVKK m.5/2/f): Etkinliğimizi arttırmak, siz müşterilerimizi daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi devamlı iyileştirmek için siz müşterilerimizin kişisel verilerinize saygı çerçevesinde, dengeli ve ölçülü olmak kaydıyla meşru menfaatlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Özellikle, sizlere sunduğumuz hizmetler hakkında sürekli daha iyi kalite standartlarını yakalamak adına ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz, bu bağlamda müşteri ilişkileri, şikâyet yönetimi, servis hizmetleri gibi alanlardaki bilgileri kullanarak genel raporlar ve ölçümler oluşturmaktayız. Sizlerin tercihleri, alışkanlıkları ve geri bildirimleri ışığında ürün ve servislerimizi özelleştirmekte, yenilemekte ve müşterilerimize en uygun şekilde yeniden tasarlamaktayız (Açık rızanız olmadan size özel ürünler oluşturup sizlere yönelik tanıtım gerçekleştirmiyoruz.). Aynı şekilde, dijital ve sosyal medya kanallarından gelen taleplerinizin yönetimi konusunda kişisel verileriniz kullanmaktayız, öte yandan bu bilgiler açık rızanız olmadan pazarlama ve ileti gönderimi için kullanılmamaktadır.

Özel nitelikli bazı kişisel verileriniz (KVKK m.6): Özellikle ÖTV gibi bazı vergilerden muafiyet durumunda idari makamlarca ibraz etmenizin isteneceği durumlarda kullanılmak üzere engelli/sağlık raporunuz tarafımızca sizden alınabilecektir.

Yukarıdaki hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yollarla her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Şirketimiz’i ziyaret ederek şahsen yaptığınız beyan ve paylaşımlar, iş ortaklarımız, bayilerimiz, internet sitemiz, online işlemler servisimiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz bilgi paylaşımları, başvurular ve/veya ziyaretler, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden ve/veya çağrı merkezimiz ile yaptığınız iletişimler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, Şirketimiz’i ziyaret etmeniz durumunda alınan yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

4.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmalarını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla, tabi olduğumuz KVKK başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, aşağıda belirtilen kategoriler kapsamında yine aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Şirketimizin bayiliğini yapmış olduğu Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ve Doğuş Oto Paz. Ve Tic. A.Ş. ile, Yasal bildirim, raporlama ve denetim yükümlülüklerimiz ile bilgi talepleri bulunması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ürün ve hizmet alımının tamamlanabilmesi için birlikte çalıştığımız ve hizmet aldığımız gerçek ve/veya tüzel kişi iş ortaklarımız, iç denetçileri, Şirketimizin atadığı denetim kuruluşları, Bayilerimiz kanalı ile satın alınan ürün ve hizmetlerin satın alınması ifası kapsamında anlaşmalı satıcılar, Kişisel verilerinizin işbu aydınlatma metni kapsamında yurt dışı ile paylaşıma dair ayrı bir açık rızanız olması durumunda Şirketimizin satış ve bakımını yaptığı araçların üretici firması olan Volkswagen AG’ye; Şirketimiz’in sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere izin vermiş olmanız halinde, bunlara ilişkin sizi bilgilendirebilmek amacıyla SMS, e-posta ve mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti ve çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar; İş birliği yaptığımız sigorta şirketleri ve iş ortaklarımızla ortak kampanyalar sunmamıza ve bu kapsamda iş ortaklarımız ile verilerinizin paylaşımına izin vermeniz halinde bu kurum ve kuruluşlar; Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar; Tüketici davaları çerçevesinde yasal takip süreçlerinin yürütülebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin doğru ifası amacıyla hukuk büroları, mahkemeler ve icra müdürlükleri; Piyasa araştırması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Kanun kapsamında gerekli izinlerin olması durumunda araştırma ve anket şirketleri;Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, Şirketimiz’ce kullanılan yazılım ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz; Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB)

5.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili her türlü başvuru ve taleplerinizi  aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

Başvuru formu* ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz, 

Başvuru formunu* noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz, 

Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış Başvuru formunuzu* Şirketimizin kvkk@alvinoto.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz, 

Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir

Whatsapp
Whatsapp